Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 231
Điểm GP 6
Điểm SP 144

Người theo dõi (67)

Lam Yên Chi
Kevin Nguyễn
hai vu
Võ Huyền Trâm

Đang theo dõi (36)

Đan Thiên
Dai Ka
Asuna Yuuki
Nguyễn Nam