Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (1)

anh thu nguyen

Đang theo dõi (0)