Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 45
Điểm GP 7
Điểm SP 58

Người theo dõi (13)

Joen Jungkook
Duy Nguyễn
le ngoc anh
Tòng Anh Giang

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian