Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (1)

elly nguyễn

Đang theo dõi (1)

$Mr.VôDanh$

Dòng thời gian