Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Tháp , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (3)

Nguyễn Thư
Khách vãng lai

Dòng thời gian