Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (1)

Roronoa Zoro

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian