Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (3)

Trần Ngân Hà
Lưu Trí Duy

Đang theo dõi (1)