Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 180
Điểm GP 2
Điểm SP 145

Người theo dõi (15)

Đang theo dõi (8)

hoàng thu trang
Akai☘☘☘Amuro
~Marie~136
^JKIES Nguyễn^