Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (6)

Thùy Ngân
Băng Ngọc
Lục Hà Vy

Đang theo dõi (1)

Đào Hâm

Dòng thời gian