Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)