Đề bài : Tê - lê - mác kể lại cảnh người cha của mình là Uy-lít - xơ trở về

Câu hỏi trắc nghiệm