Bài 26-27. Cảm ứng ở động vật

Câu hỏi trắc nghiệm

Lý thuyết:

1. Khái niệm ​

- Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại với các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.

2. Cảm ứng ở ĐV chưa có tổ chức thần kinh

- Động vật đơn bào phản ứng lại kích thích bằng chuyển động cơ thể hoặc co rút chất nguyên sinh.

3. Cảm ứng ở ĐV có tổ chức thần kinh

- Ở động vật có tổ chức thần kinh, các hình thức cảm ứng là phản xạ.

- Động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng với kích thích bằng cách co toàn bộ cơ thể. 

- Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có hệ thống hạch thần kinh nằm dọc theo cơ thể, mỗi hạch điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên phản ứng chính xác hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn so với hệ thần kinh dạng lưới. 

- Hệ thần kinh dạng ống được tạo thành từ số lượng rất lớn tế bào thần kinh

+ Các bộ phận của hệ thần kinh dạng ống có chức năng khác nhau. Đặc biệt, não bộ phát triển mạnh và là bộ phận cao cấp nhất tiếp nhận và xử lí hầu hết thông tin đưa từ bên ngoài vào, quyết định mức độ và cách phản ứng.

+ Các phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng ống là các phản xạ không điều kiện và có điều kiện. Số lượng các phản xạ rất lớn. Đặc biệt, số lượng phản xạ có điều kiện ngày càng tăng. Nhờ đó, động vật thích nghi tốt hơn với môi trường. 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN