3. Phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu

Câu hỏi trắc nghiệm