Tự đánh giá

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

VĂN BẢN 1: THẦY BÓI XEM VOI

Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 3):

1. Để tìm hiểu con voi, mỗi ông thầy bói đã làm gì?

A. Sờ toàn bộ con voi.

B. Tìm hiểu hoạt động của con voi.

C. Sờ vào một bộ phận của con voi.

D. Góp tiền biếu và hỏi người quản voi.

=> Đáp án: C. Sờ vào một bộ phận của con voi.

2. Vì sao năm ông thầy bói nói sai về con voi?

A. Chỉ vì con voi quá to, không thể sờ hết.

B. Chỉ sờ bằng tay, không cần suy luận.

C. Chỉ tập trung tranh cãi, không nhường nhịn nhau.

D. Chỉ lấy cái bộ phận, đơn lẻ để suy ra cái tổng thể.

=> Đáp án: D. Chỉ lấy cái bộ phận, đơn lẻ để suy ra cái tổng thể.

3. Theo em, qua việc "xem voi" của các thầy bói, tác giả dân gian muốn nhắn nhủ điều gì?

A. Không nên nhìn nhận sự vật, sự việc một cách phiến diện, chủ quan.

B. Để tìm hiểu đúng sự vật, sự việc, không nên tranh cãi nhau.

C. Để tìm hiểu đúng sự vật, sự việc, không nên nghe người khác.

D. Cần tự tin, chỉ dựa vào ý kiến của mình để tìm hiểu sự vật, sự việc.

=> Đáp án: A. Không nên nhìn nhận sự vật, sự việc một cách phiến diện, chủ quan.

4. Viết một đoạn văn (khoảng 6-8 dòng) kể lại một chi tiết mà em thích nhất trong truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi.

Gợi ý:

Chi tiết các ông thầy bói đánh nhau toác đầu chảy máu:

- Nguyên nhân: Do không ai chịu nhường ai.

- Đây là kết thúc của câu chuyện.

- Kết thúc cho thấy sự nông cạn, thiếu hiểu biết, nôn nóng của các ông thầy bói.

- Đưa ra bài học nhận thức: Cần xem xét sự việc toàn diện, không nên nhìn nhận vấn đề phiến diện, chủ quan.

(HS tự lựa chọn chi tiết yêu thích để kể lại)

VĂN BẢN 2: TỤC NGỮ

Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 4): 

1. Câu tục ngữ Tháng Bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt có ý nghĩa là gì?

A. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là lúc gieo trồng phù hợp.

B. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là sắp có mưa to gây lụt lội.

C. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là dự báo trời sắp có nắng to.

D. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều báo hiệu sắp hết mưa gió, lũ lụt.

=> Đáp án: B. Tháng Bảy có kiến bò ra nhiều là sắp có mưa to gây lụt lội.

2. Ý nghĩa câu tục ngữ Nhất canh trì, nhì canh viên, tam canh điền là gì?

A. Khẳng định làm ao là có hiệu quả nhất, sau đó là làm vườn và làm ruộng.

B. Khẳng định tầm quan trọng của các cách sản xuất ở nông thôn xưa.

C. Khẳng định việc sản xuất ở nông thôn xưa có ba cách chính.

D. Khẳng định làm ruộng là có hiệu quả nhất, sau mới đến làm ao và làm vườn.

=> Đáp án: A. Khẳng định làm ao là có hiệu quả nhất, sau đó là làm vườn và làm ruộng.

3. Biện pháp tu từ nói quá được sử dụng trong câu tục ngữ nào?

A. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,

Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

C. Nhất canh trì, nhì canh viên, tam canh điền.

D. Tháng Bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt.

=> Đáp án: 

A. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,

Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

4. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu tục ngữ Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo?

A. Nhân hóa.

B. Ẩn dụ.

C. So sánh.

D. Điệp ngữ.

=> Đáp án: B. Ẩn dụ.


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)