Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

 1. Trọng lực là gì?

a. Thí nghiệm:

Khi treo một vật nặng vào một dầu của lò xo, đầu còn lại của lo xo treo giá đỡ. Quan sát ta thấy lò xo bị giãn ra. Lò xo bị biến dạng, có nghĩa là lò xo bị tác dụng một lực, lực này do chính quả nặng sinh ra. Lực này gọi là trọng lực.Trọng lực

b. Kết luận:

+ Trọng lực là lực hút của trái đất.

+ Kí hiệu : P

2. Phương và chiều của trọng lực

Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía trái đất.

3. Đơn vị của trọng lực

+ Đơn vị của lực là niuton (N).

+ Công thức liên quan trọng lực và khối lượng  :

P = 10.m

Ví dụ: Một vật có khối lượng  m = 1kg thì có trọng lực P = 10N.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN