Thời gian

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Bài toán 1

Một ô tô đi được quãng đường 170 km với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó.

@102162@

Bài giải

Thời gian ô tô đi là:

170 \(:\) 42,5 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ.

@102225@

Nhận xét: Để tính thời gian đi của ô tô ta lấy quãng đường đi được chia cho quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô.

@102319@@102382@
Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.
\(t=s:v\)

2. Bài toán 2

Một ca nô đi với vận tốc 36 km/giờ trên quãng đường sông dài 42 km. Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường đó.

 

@102453@@102504@

Bài giải 

Thời gian đi của ca nô là:

42 \(:\) 36 = \(\dfrac{7}{6}\) (giờ)

\(\dfrac{7}{6}\) giờ = \(1\dfrac{1}{6}\) giờ = 1 giờ 10 phút.

Đáp số: 1 giờ 10 phút.

@102645@@102769@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!