Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Hình chữ nhật 

@422755@

 

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2:

 \(P=\left(a+b\right)\times2\)

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo): 

\(S=a\times b\)

2. Hình vuông

@422848@

 

✿ Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

\(P=a\times4\)

✿ Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

\(S=a\times a\)

3. Hình bình hành

@422933@

 

 

✿ Muốn tính diện tích hình bình hành ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

\(S=a\times h\)

4. Hình thoi

@423026@

✿ Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo (cùng một đơn vị đo) chia cho 2.

\(S=\dfrac{m\times n}{2}\)

5. Hình tam giác

@426687@

✿ Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

\(S=\dfrac{a\times h}{2}\)

6. Hình thang

@430249@

✿ Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

\(S=\dfrac{\left(a+b\right)\times h}{2}\)

7. Hình tròn

@430345@

✿ Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

\(C=d\times3,14\)

✿ Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

\(S=r\times r\times3,14\)

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!