Ôn tập về đo diện tích

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bảng đơn vị đo diện tích

@326644@
km2hm2dam2m2dm2cm2mm2
1km21hm21dam21m21dm21cm21mm2
= 100hm2100dam2= 100m2= 100dm2= 100cm2= 100mm2 
 \(\dfrac{1}{100}\)km2\(\dfrac{1}{100}\)hm2\(\dfrac{1}{100}\)dam2\(\dfrac{1}{100}\)m2\(\dfrac{1}{100}\)dm2\(\dfrac{1}{100}\)cm2
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
- Đơn vị bé bằng \(\dfrac{1}{100}\) đơn vị lớn hơn tiếp liền.
@331762@
Ngoài ra, khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha).
1ha = 10 000m2
@331827@@331902@@331989@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!