Luyện tập

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Tìm số trung bình cộng

@588471@
Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.
@588542@@588629@

2. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Số bé \(=\) (tổng \(-\) hiệu) \(:\) 2
Số lớn \(=\) (tổng \(+\) hiệu) \(:\) 2
@588700@@588767@

3. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số:

Bước 1: Xác định tổng của hai số phải tìm

✿ Bước 2: Xác định tỉ số của hai số đó và biểu thị tỉ số đó bằng sơ đồ đoạn thẳng

✿ Bước 3: Tìm giá trị 1 phần

Giá trị 1 phần \(=\) (tổng của hai số \(:\) tổng số phần bằng nhau)

✿ Bước 4: Tìm hai số

Số bé \(=\) giá trị 1 phần \(\times\) số phần bằng nhau của số bé

Số lớn \(=\) giá trị 1 phần \(\times\) số phần bằng nhau của số lớn

   hoặc \(=\) tổng của hai số \(-\) số bé

 

@592009@@592079@

4. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Các bước giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số:

 Bước 1: Xác định hiệu của hai số phải tìm

✿ Bước 2: Xác định tỉ số của hai số đó và biểu thị tỉ số đó bằng sơ đồ đoạn thẳng

✿ Bước 3: Tìm giá trị 1 phần

Giá trị 1 phần \(=\) (hiệu của hai số \(:\) hiệu số phần bằng nhau)

✿ Bước 4: Tìm hai số

Số bé \(=\) giá trị 1 phần \(\times\) số phần bằng nhau của số bé

Số lớn \(=\) giá trị 1 phần \(\times\) số phần bằng nhau của số lớn

   hoặc \(=\) số bé \(+\) hiệu của hai số

@592148@@592223@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!