Luyện tập chung

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

 

@92611@

1. Diện tích hình tam giác

Diện tích hình tam giác bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

\(S=\dfrac{a\times h}{2}\)

Trong đó:

\(S\) là diện tích hình tam giác

\(a\) là độ dài cạnh đáy

\(h\) là chiều cao.

 

@92614@

2. Diện tích hình thang

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

\(S=\dfrac{\left(a+b\right)\times h}{2}\)

Trong đó:

\(S\) là diện tích hình thang

\(a\), \(b\) là độ dài các cạnh đáy

\(h\) là chiều cao.

@92671@@92673@

3. Diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn bằng bán kính nhân với bán kính rồi nhân với 3,14.

\(S=r\times r\times3,14\)

Trong đó:

\(S\) là diện tích hình tròn

\(r\) là bán kính hình tròn.

@92674@@92675@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!