Diện tích hình tròn

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Xây dựng công thức

Cho một tấm bìa hình tròn có bán kính 10\(cm\).

Chia tấm bìa thành 16 phần bằng nhau như hình vẽ:

Cắt rời 16 phần đó ra sau đó ghép lại ta được một hình mới có dạng hình bình hành như sau:

(do đường cong không đáng kể, nên coi như là hình bình hành).

 

@91916@

Vậy chiều cao của hình bình hành bằng 10\(cm\).

 

@91917@

+ Độ dài đáy của hình bình hành bằng 10 \(\times\) 3,14 (\(cm\)).

Diện tích hình bình hành là: 10 \(\times\) 10 \(\times\) 3,14 = 62,8 (\(cm\)).

 

@91918@

Vậy diện tích hình tròn là: 10 \(\times\) 10 \(\times\) 3,14 = 62,8 (\(cm\)).

 

@91919@

2. Công thức

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

\(S=r\times r\times3,14\).

(\(S\) là diện tích hình tròn, \(r\) là bán kính hình tròn).

 

@91920@@91921@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!