Điện thế, hiệu điện thế

1. Điện thế

 • Ở bài trước, ta biết, một điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường thì có thế năng: \(W_M=A_{M\infty}\)
 • Điện thế tại M được định nghĩa: \(V_M=\frac{W_M}{q}\)
 • Đơn vị: V (vôn), \(1V=\frac{1J}{1C}\)

2. Hiệu điện thế

 • Khi nói điến hiệu điện thế, ta hiểu là hiệu của điện thế giữa hai điểm.
 • Định nghĩa: \(U_{MN}=V_M-V_N\)(*)
 • Đơn vị: V (vôn)
 • Từ (*) \(\Rightarrow U_{MN}=\frac{W_M}{q}-\frac{W_N}{q}=\frac{W_M-W_N}{q}\)\(\Rightarrow U_{MN}=\frac{A_{MN}}{q}\)

3. Liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

 • Xét hai điểm M, N trong điện trường đều
 • + + + + + + - - - - - - M N E d
 • Ta có: \(A_{MN}=qEd\)
 • \(\Rightarrow U_{MN}=\frac{A_{MN}}{q}=\frac{qEd}{q}\)\(\Rightarrow U_{MN}=Ed\)
 • Hay: \(E=\frac{U_{MN}}{d}\)
 • Công thức trên đã giải thích đơn vị của cường độ điện trường E: V/m

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...