Bài 8 : Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác


1. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

- Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình elíp gần tròn .
- Trái đất chuyển động một vòng quanh mặt trời trên quỹ đạo hết 365 ngày 6 giờ.
- Trong khi chuyển động trên quỹ đạo, Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục không đổi → chuyển động tịnh tiến.

2. Hiện tượng các mùa

- Khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi nên lúc nửa cầu bắc, lúc nửa cầu nam ngả về phía Mặt Trời sinh ra các mùa 
+ Nửa cầu hướng về phía Mặt Trời, nhận được nhiều ánh sáng là mùa nóng.
+ Nửa cầu chếch xa Mặt Trời, nhận được ít ánh sáng là mùa lạnh.
Các mùa đối lập nhau ở 2 nửa cầu trong một năm.
- Vào ngày 21-3 và 23-9, hai bán cầu có góc chiếu của Mặt Trời như nhau, nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau. Đó là lúc chuyển tiếp giữa các mùa nóng và lạnh ở hai nửa cầu của Trái Đất.
- Người ta còn chia một năm ra bốn mùa.
- Việt Nam: khu vực nhiệt đới
+ Miền Bắc có 4 mùa nhưng mùa xuân và mùa thu chỉ là thời kì chuyển tiếp.
+ Miền Nam chỉ có 2 mùa: một mùa khô và một mùa mưa.

undefined

undefined