Bài 7: Thực hành Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 7: Thực hành - Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Tóm tắt lý thuyết

I - CHUẨN BỊ

  • Dụng cụ: Thước kẻ, compa, bút chì, tẩy...
  • Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4 (Vẽ sẳn khung tên và các bảng 7.1; 7.2)...
  • Sách giáo khoa, vở bài tập...

II - NỘI DUNG

Hình 7.1. Các bản vẽ hình chiếu

Hình 7.2. Các vật thể

  • Đọc bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h7.1). Hãy đánh dấu (X) vào bản 7.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ với các vật thể A, B, C, D (h7.2)
Bản vẽ \ Vật thể A B C D
1       x
2   x    
3 x      
4     x  

Bảng 7. 1. Sự tương quan giữa các bản vẽ với các vật thể

  • Phân tích vật thể (h7.2) để xác định vật thể tạo thành từ các khối hình học nào bằng cách đánh dấu (X) vào bảng (7.2)
Khối hình học - Vật thể A B C D
Hình trụ x     x
Hình nón cụt     x x
Hình hộp x x x x
Hình chỏm cầu   x    

Bảng 7.2. Xác định vật thể tạo thành từ các khối hình học

  • Vẽ lại các hình chiếu trình bày các bảng trên giấy A4

Hình 1. Bản vẽ vật thể A

Hình 2. Bản vẽ vật thể B

Hình 3. Bản vẽ vật thể C

Hình 4. Bản vẽ vật thể D

Lời kết

Sau khi học xong Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối tròn xoay, hi vọng các em sẽ đọc được bản vẽ các vật thể đơn giản có dạng khối tròn và phát huy được trí tưởng tượng không gian của các em.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN