Bài 6.: Vật liệu cơ khí

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. KHÁI QUÁT VỀ VẬT LIỆU CƠ KHÍ

loading...
Các loại vật liệu cơ khí.hoc24

- Vật liệu cơ khí gồm các nguyên vật liệu dùng trong ngành cơ khí tạo nên các sản phẩm.

- Vật liệu cơ khí rất đa dạng và phong phú.

- Vật liệu cơ khí có các tính chất cơ bản như:

+ Tính chất vật lí.

+ Tính chất hoá học. 

+ Tính chất công nghệ.

II. CÁC LOẠI VẬT LIỆU CƠ KHÍ THÔNG DỤNG

Căn cứ vào tính chất vật liệu cơ khí chia làm hai nhóm: vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại.

1. Vật liệu kim loại

- Kim loại đen: 

+ Thành phần chủ yếu là sắt và carbon. 

+ Dựa vào tỉ lệ carbon, chia thành hai loại chính là gang (tỉ lệ carbon ≥ 2,14%) và thép (tỉ lệ carbon <2,14%).

loading...
Gang.hoc24

- Kim loại màu: 

+ Ngoài kim loại đen, các kim loại còn lại chủ yếu là kim loại màu (đồng và hợp kim đồng, nhôm và hợp kim nhôm,...). 

+ Kim loại màu thường được sử dụng dưới dạng hợp kim.

loading...
Kim loại màu.hoc24

2. Vật liệu phi kim loại

Các vật liệu phi kim loại được dùng phổ biến trong cơ khí là chất dẻo, cao su.

- Chất dẻo: 

+ Là sản phẩm được tổng hợp từ các chất hữu cơ như dầu mỏ, than đá, khí đốt,... 

+ Gồm 2 loại: chất dẻo nhiệt và chất dẻo nhiệt rắn.

loading...
Chất dẻo rắn.hoc24

- Cao su:

+ Là loại vật liệu phi kim loại, cao su.

+ Gồm hai loại: cao su có nguồn gốc từ tự nhiên và cao su nhân tạo.

- Ngoài ra còn có các vật liệu khác như thuỷ tinh, gốm,...

loading...
Vật liệu cao su.hoc24