Bài 6: Thực hành: Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 6: Thực hành: Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh

Tóm tắt lý thuyết

I - CHUẨN BỊ

 • Một mảnh vải loại mềm hình chữ nhật có kích thước 22cm x 26cm hoặc hai mảnh vải 11cm x 13cm
 • Dây chun nhỏ
 • Kim, chỉ, kéo, thước, một mảnh bìa mỏng có kích thước 11cm x 13cm

II - QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1. Vẽ và cắt mẫu giấy

Bước 1.1 Kẻ hình chữ nhật với chiều rộng 11cm, chiều dài 13cm

Hình 1. Kẻ hình chữ nhật với chiều rộng 11cm, chiều dài 13cm

Bước 1.2. Chia hình chữ nhật thành 2 phần

 • 1 phần chữ nhật
 • 1 phần dùng để làm phần cong đầu các ngón tay

Hình 2. Chia hình chữ nhật thành 2 phần

Bước 1.3. Vẽ phần cong đầu các ngón tay dùng compa vẽ nửa đường tròn có bán kính R = 5,5 cm

Hình 3. Dùng compa vẽ nửa đường tròn có bán kính R = 5,5 cm để vẽ phần cong đầu các ngón tay

Bước 2. Cắt vải theo mẫu giấy

 • Gấp đôi vải (nếu là mảnh vải liền) hoặc úp mặt phải hai mảnh vải rời vào nhau
 • Đặt mẫu giấy lên vải và ghim cố định
 • Dùng bút chì vẽ lên vải theo rìa mẫu giấy
 • Cắt đúng nét vẽ được 2 mảnh vải để may một chiếc bao tay

Bước 3. Khâu bao tay

a. Khâu vòng ngoài bao tay
 • Vẽ đường may xung quanh cách mép vải 0,5 cm
 • Úp mặt phải 2 miếng vải vào trong, sắp bằng mép, khâu theo nét vẽ bằng mũi khâu thường hoặc khâu đột

Hình 4. Vẽ đường may xung quanh cách mép vải 0,5 cm

b. Khâu viền gấp mép vòng cổ tay và luồn dây chun
 • Gấp mép vải xuống 0,5cm, gấp tiếp xuống 1cm; khâu lược
 • Khâu viền bằng mũi khâu thường hoặc khâu vắt
 • Luồn dây chun

III - ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

Tiêu chí đánh giá thực hành:

 • Làm việc theo đúng qui trình:   0,5 điểm
 • Sản phẩm đúng kích thước:  3 điểm
 • Sản phẩm trang trí đẹp: 3 điểm
 • Các mũi khâu đều, đẹp đúng qui định:  3 điểm
 • Làm việc nghiêm túc, đúng thời gian, biết giữ gìn vệ sinh:  0,5 điểm

Lời kết

Sau khi học xong Bài 6: Thực hành: Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh, các em cần nhớ qui trình cắt khâu bao tay trẻ em gồm 3 bước:

 • Bước 1. Vẽ và cắt mẫu giấy

 • Bước 2. Cắt vải theo mẫu giấy

 • Bước 3. Khâu bao tay