Bài 45. Dây thần kinh tủy

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Cấu tạo của dây thần kinh tủy

- Có 31 đôi dây thần kinh tủy.

Vị trí 31 đôi dây thần kinh tủy

 

- Mỗi dây thần kinh tủy gồm:

+ Các bó sợi thần kinh cảm giác (hướng tâm) nối với tủy sống qua rễ sau (rễ cảm giác).

+ Các bó sợi thần kinh vận động (li tâm) nối với tủy sống qua rễ trước (rễ vận động). 

- Chính các nhóm sợi liên quan đến các rễ này sau khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành dây thần kinh tủy.

 

@69727@@59777@

2. Chức năng của dây thần kinh tủy

- Thí nghiệm:

Thí nghiệm

Điều kiện thí nghiệm

Kết quả thí nghiệm

1. Kích thích bằng HCl 1% chi sau bên phải.

Rễ trước bên phải bị cắt.

Chi đó không co (chân phải) nhưng co chi sau bên trái và cả 2 chi trước.

2. Kích thích bằng HCl 1% chi sau bên trái.

Rễ sau bên phải bị cắt.

Không chi nào co cả.

 - Nhận xét: 

+ Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.

+ Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương.

​  \(\rightarrow\) Dây thần kinh tủy là dây pha

 

@69731@@69735@

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN