Bài 38 : Kinh tế Bắc Mĩ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Nền nông nghiệp tiên tiến 

- Nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật tiên tiến. Hoa Kì và Ca-na-đa có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp nhưng sản xuất ra khối lượng nông sản rất lớn.

Bảng số liệu về nông nghiệp các nước Bắc Mĩ năm 2014

Tên nước

Số dân

(triệu người)

Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp (%)

Sản lượng lương thực có hạt (triệu tấn)

Đàn bò

(triệu con)

Đàn lợn

(triệu con)

Ca-na-đa

35,5

2,1

51,3

12,2

51,3

Hoa Kì

318,9

1,6

442,9

88,5

442,9

Mê-hi-cô

125,4

13,4

36,5

32,9

16,1

- Hoa Kì và Ca-na-đa có diện tích đất nông nghiệp lớn và trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, nhờ đó đã phát triển được nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn.

- Hoa Kì và Ca-na-đa là những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Mê-hi-cô là một trong những nước đi đầu thực hiện cuộc Cách mạng xanh, đảm bảo lương thực trong nước.

*Hạn chế

+Nhiều nông sản có giá thành cao nên thường bị cạnh tranh

+ Sử dụng nhiều phân hóa học và thuốc trừ sâu đã có tác động xấu tới môi trường,...

- Sự phân hóa các điều kiện tự nhiên từ bắc xuống nam, từ tây sang đông có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phân bố sản xuất nông nghiệp 

+ Đồng bằng trung tâm: trước đây sản xuất chuyên canh, ngày nay trở nên đa canh, lúa mì ở phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì; phía nam là vùng trồng ngô xen lúa mì, chăn nuôi lợn, bò sữa; ven vịnh Mê-hi-cô là cây công nghiệp nhiệt đới và cây ăn quả.

+ Vùng núi và cao nguyên phía tây của Hoa Kì: khí hậu khô hạn, gia súc được chăn thả trên đồng cỏ vào mùa xuân - hạ, mùa thu - đông được chuyển về phía đông. Phía tây nam Hoa Kì có khí hậu cận nhiệt đới, trồng nhiều cây ăn quả như cam, chanh, nho.

+ Sơn nguyên Mê-hi-cô: chăn nuôi gia súc lớn, trồng ngô và các cây công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN