Bài 3: Thực hành Hình chiếu của vật thể

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 3: Thực hành hình chiếu của vật thể

Tóm tắt lý thuyết

I. Chuẩn bị

 • Dụng cụ: Thước, êke, compa, bút chì, tẩy,...
 • Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4 (297mm x 210mm),...
 • Vở bài tập, giấy nháp,...

II. Nội dung

 • Cho vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 như hình 3.1

Hình 3.1

(a) Các hướng chiếu; (b) Các hình chiếu

 • Hãy đánh dấu (x) vào bảng 3.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu và các hướng chiếu

Bảng 3.1

 • Vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí của chúng trên bản vẽ kĩ thuật

III. Các bước tiến hành

 • Bước 1: Đọc nội dung bài thực hành
 • Bước 2: Bài làm trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy khổ A4, cần bố trí các phần chữ và phần hình cân đối trên bản vẽ
 • Bước 3: Kẻ bảng 3.1 và hoàn thành bảng 3.1

Bảng 3.1

 • Bước 4: Vẽ lại ba hình chiếu 1, 2 và 3 đúng vị trí của chúng ở trên bản vẽ. (Nếu làm trên tờ giấy khổ A4 cần ghi họ tên học sinh, tên trường, lớp ở góc dưới bên phải bản vẽ)

Bản vẽ cái nêm

Lưu ý:

Khi vẽ chia làm 2 bước:

 • Bước vẽ mờ: chiều rộng nét vẽ khoảng 0.25mm
 • Bước tô đậm: chiều rộng nét vẽ đậm khoảng 0.5mm

Lời kết

Sau khi học xong Bài thực hành hình chiếu của vật thể, hi vọng các em biết được các hình chiếu trên bản vẽ, mô tả được việc thay đổi hướng chiếu khi vẽ hình chiếu, có kỹ năng biểu diễn hình chiếu trên mặt phẳng chiếu, phân tích được hai hình chiếu để vẽ hình chiếu thứ 3,... 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN