Bài 3. Một số thiết bị mạng thông dụng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Thiết bị mạng thông dụng

a) Hub và switch

Hoc24 Lý thuyết tin 12 Kết nối - Bài 3

- Khi máy tính gửi dữ liệu qua một cổng hub, tín hiệu sẽ được gửi đến tất cả các cổng còn lại, nguy cơ gây xung đột tín hiệu cao.

- Switch xác định cổng kết nối giữa thiết bị gửi và thiết bị nhận, sau đó thiết lập tạm thời kênh truyền giữa hai cổng kết nối để truyền dữ liệu và hủy kết nối sau khi hoàn thành việc truyền. Dùng switch không gây xung đột tín hiệu.

b) Wireless Access Point

- Wi-Fi (Wireless Fidelity) là một bộ tiêu chuẩn kĩ thuật truyền dữ liệu bằng sóng vô tuyến điện được sử dụng rộng rãi trong các mạng cục bộ.

- Cách đơn giản nhất để thiết lập một LAN là dùng một bộ thu phát Wi-Fi để kết nối tấy cả các thiết bị đầu cuối trong một khu vực.

c) Router

- Mạng viễn thông sử dụng các bộ định tuyến (router) để chuyển tiếp dữ liệu khi kết nối các hai máy tính (có thể cách xa hàng nghìn ki-lô-mét) qua Internet.

- Mỗi router có một số cổng kết nối trực tiếp vào LAN gọi là cổng LAN và một số cổng để kết nối với các router khác gọi là cổng WAN.

- Router của mạng gia đình chỉ có một cổng WAN kết nối đến nhà cung cấp dịch vụ Internet mà không cần định tuyến. Các router này thường được tích hợp cả bộ thu phát Wi-Fi nên được gọi là router Wi-Fi.

Hoc24 Lý thuyết Tin 12 Kết nối - Bài 3

d) Modem

- Modem là thiết bị chuyển đổi tín hiệu hai chiều đặt giữa router và nhà cung cấp dịch vụ Internet.