Bài 20: Thêm hình ảnh để minh hoạ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

BÀI 20: THÊM HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HỌA

1. Chèn hình ảnh vào văn bản

- Tác dụng: Chèn hình ảnh vào văn bản làm cho nội dung văn bản trực quan, sinh động và dễ hiểu hơn

- Cách chèn:

 • B1: Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn hình ảnh.
 • B2. Chọn lệnh Insert → chọn Picture → nháy chọn From File → xuất hiện hộp thoại Insert Picture.
 • B3. Chọn hình ảnh cần chèn
 • B4: Nháy nút Insert

-  Thao tác với hình ảnh

 • Sao chép: Copy → Paste
 • Di chuyển: Cut → Paste
 • Phóng to, thu nhỏ

2. Thay đổi bố trí hình ảnh

- Để thay đổi bố trí của hình ảnh ta thao tác như sau:

 • Bước 1: Nháy đúp chuột vào hình cần thay đổi (Hoặc chọn hình rồi vào Format\Picture…, hoặc click phải vào hình, chọn Format Picture…), xuất hiện hộp thoại.
 • Bước 2: Chọn tag Layout, trong đó:
  • In line with text: văn bản cuộn sát theo hình
  • Square: văn bản bao quanh theo dạng hình vuông
  • Tight: văn bản bao quanh theo dạng của hình
  • Behind text: hình chìm dưới văn bản
  • In front of text: Hình nằm trên (trước) văn bản

Danh sách các phiên bản khác của bài học này. Xem hướng dẫn
Đỗ Minh Châu đã đóng góp một phiên bản khác cho bài học này (6 tháng 4 lúc 14:15) 1 lượt thích

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN