Bài 18. Biến dạng của thân

BÀI 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN

Thân cũng có những biến dạng giống như rễ

I. Lý thuyết

1. Một số kiểu biến dạng của thân

- Một số ví dụ về các loại biến dạng của thân

 

 

- Có 3 kiểu biến dạng của thân

+ Thân củ: thân phình to, dự trữ chất dinh dưỡng: củ khoai tây, su hào, củ năng, củ dền

+ Thân rễ: thân phình to, hình dạng giống rễ, dự trữ chất dinh dưỡng: củ dong ta, củ gừng, nghệ, giềng

+ Thân mọng nước: thân mọng nước, dự trữ nước: cây xương rồng, cành giao, sen đá, thanh long, nha đam

\(\rightarrow\)Thân củ và thân rễ thường được thu hoạch trước khi cây ra hoa, tạo quả để tránh làm mất chất dinh dưỡng của thân củ hoặc thân rễ

2. Đặc điểm, chức năng của một số loại thân biến dạng

STT

Tên mẫu vật

Đặc điểm của thân biến dạng

Chức năng đối với cây

Tên thân biến dạng

1

Củ su hào

Thân củ nằm trên mặt đất

Dự trữ chất dinh dưỡng

Thân củ

2

Củ khoai tây

Thân củ nằm dưới mặt đất

Dự trữ chất dinh dưỡng

Thân củ

3

Củ gừng

Thân rễ nằm dưới mặt đất

Dự trữ chất dinh dưỡng

Thân rễ

4

Củ dong ta

Thân rễ nằm dưới mặt đất

Dự trữ chất dinh dưỡng

Thân rễ

5

Xương rồng

Thân mọng nước nằm trên mặt đất

Dự trữ nước và quang hợp

Thân mọng nước

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

Câu 1: Điểm giống nhau và khác nhau giữa các cây củ dong ta, khoai tây, su hào là gì ?

Hướng dẫn trả lời :

* Giống nhau :

Đều là những loại thân biến dạng và đều chứa chất dự trữ cho cây

* Khác nhau :

- Củ dong ta là dạng thân rễ nằm ở dưới mặt đất

- Củ khoai tây là dạng thân củ nằm dưới mặt đất

- Củ su hào là dạng thân củ nằm ở trên mặt đất

Câu 2: Kể tên một số loại thân biến dạng ? Chức năng của chúng đối với cây ?

Hướng dẫn trả lời :

- Thân củ : chứa chất dự trữ. Ví dụ : củ su hào, củ khoai tây,..

- Thân rễ : chứa chất dự trữ : Ví dụ : cây gừng, cây dong ta,..

- Thân mọng nước : dự trữ nước. Ví dụ : cây xương rồng, cành giao,...

Câu 3: Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô cạn?

Hướng dẫn trả lời :

Cây xương rồng có những đặc điểm thích nghi với môi trường sống khô hạn:

+ Thân mọng nước: dự trữ nước

+ Thân có diệp lục có mầu xanh, làm nhiệm vụ quang hợp thay lá

+ Lá tiêu biến thành gai hạn chế sự mất nước qua sự thoát hơi nước của lá

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...