BÀI 16: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Sự cần thiết tách các chất ra khỏi hỗn hợp

Hệ thống lọc nước giếng bị nhiễm phèn

Trong tự nhiên, các chất thường tồn tại ở dạng các hỗn hợp khác nhau. Tùy vào mục đích sử dụng, người ta sẽ tách các chất ra khỏi nhau theo nhiều cách khác nhau.

2. Một số phương pháp đơn giản tách các chất ra khỏi hỗn hợp

Phương pháp lọc: Dùng để tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng

Phương pháp cô cạn: Dùng để tách chất rắn tan (không hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao) ra khỏi dung dịch hỗn hợp lỏng.

Phương pháp chiết: Dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất.

@1763683@

3. Thực hành tách chất

  • Thực hành phương pháp lọc

Thí nghiệm 1: Tách sulfur (lưu huỳnh) ra khỏi hỗn hợp sulfur và nước

Bước 1: Lắp dụng cụ như hình vẽ

Bước 2: Rót hỗn hợp theo đũa thủy tinh vào phễu có gấp giấy lọc.

Bước 3: Phần chất rắn màu vàng sulfur không tan sẽ ở lại trong phễu, nước sẽ chảy qua phễu xuống bình đựng nước lọc hứng dưới phễu.

  • Thực hành phương pháp cô cạn

Thí nghiệm 2: Tách muối ăn ra khỏi dung dịch muối 

Bước 1: Lắp dụng cụ như hình vẽ

Bước 2: Đặt bát đựng dung dịch muối lên kiềng đun.

Bước 3: Đun sôi dung dịch cho đến khi cô cạn, nước bay hơi hết, thu được chất rắn là muối ăn.

  • Thực hành phương pháp chiết

Thí nghiệm 3: Tách dầu ăn ra khỏi nước

Bước 1: Lắp dụng cụ như hình vẽ

Bước 2: Mở khóa cho nước chảy từ từ xuống bình tam giác.

Bước 3: Quan sát đến khi dầu ăn chạm khóa thì đóng khóa.

Các phương pháp lọc, cô cạn và chiết là những phương pháp đơn giản để tách các chất ra khỏi hỗn hợp. Tùy vào tính chất của các hỗn hợp mà chọn lựa phương pháp tách phù hợp.