Bài 16: Định dạng văn bản

BÀI 16 : ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

1. Định dạng văn bản

- Định dạng văn bản là làm thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự, các đoạn văn bản và các đối tượng khác trên trang.

- Định dạng văn bản gồm 2 loại;

 • Định dạng kí tự.
 • Định dạng đoạn văn bản.

2. Định dạng kí tự

- Định dạng kí tự là làm thay đổi kiểu dáng của một hay một nhóm kí tự.

- Định dạng kí tự bao gồm định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc

- Có hai cách định dạng ký tự:

 • Cách 1: Sử dụng nút lệnh
 • Cách 2: Sử dụng hộp thoại FONT

a. Sử dụng nút lệnh

 • Bước 1: Chọn phần văn bản cần định dạng
 • Bước 2: Sử dụng các nút lệnh để định dạng:
  • Phông chữ: Nháy chuột vào mũi tên bên phải của nút lệnh Font  để chọn phông chữ thích hợp.
  • Cỡ chữ: Nháy chuột vào mũi tên bên phải của nút lệnh Font Size  để chọn cỡ chữ cần thiết.
  • Kiểu chữ:
   • ­ Nháy chọn nút lệnh Bold  để tạo chữ đậm.
   • ­ Nháy chọn nút lệnh Italic  để tạo chữ nghiêng.
   • ­ Nháy chọn nút lệnh Underline  để tạo chữ gạch chân.
  •  Màu chữ: Nháy chuột vào mũi tên bên phải của nút lệnh Font Color  để chọn màu chữ phù hợp.

b. Sử dụng hộp thoại Font

 • Bước 1: Chọn phần văn bản cần định dạng
 • Mở bảng chọn Format → chọn lệnh Font
 • Trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Font, trong đó:
  • ­ Font: chọn phông chữ.
  • ­ Font Style: chọn kiểu chữ.
  • ­ Size: chọn cỡ chữ.
  • ­ Font Color: Chọn màu chữ.
  • ­ Underline Style: Chọn kiểu gạch chân cho các kí tự.
 • Chọn OK để thực hiện hay Cancel để huỷ lệnh.
Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...