Bài 15: Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Chức năng, cơ cấu tổ chức, hoạt động của tòa án nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

loading...

a. Chức năng của Tòa án nhân dân.

- Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền tư pháp.

- Tòa án xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính để

+ Bảo vệ công lí.

+ Bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

+ Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

+ Bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Đồng thời, tòa án góp phần giáo dục công dân:

+ Trung thành với tổ quốc.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

+ Tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội.

+ Có ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

Ví dụ: Từ 11 - 28/7/2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 54 bị cáo các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân, về 5 tội danh: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

b) Cơ cấu tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân.

- Tòa án nhân dân được tổ chức thành:

+ Tòa án nhân dân tối cao.

+ Tòa án nhân dân cấp cao.

+ Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

+ Tòa án quân sự.

- Mỗi tòa án có một cơ cấu tổ chức riêng được quy định trong luật và được tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử.

- Tòa án nhân dân xét xử công khai.

- Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mĩ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, tòa án nhân dân có thể xét xử kín.

- Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.

2. Chức năng, cơ cấu tổ chức, hoạt động của viện kiểm sát nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

loading...

a. Chức năng của Viện kiểm sát.

Chức năng thực hành quyền công tố:

- Thực hành quyền công tố là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội của nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.

- Hoạt động thực hành quyền công tố bao gồm:

+ Khởi tố bị can (để có được quyết định khởi tố bị can, cơ quan công tố phải khởi tố vụ án và điều tra, xác minh).

+ Truy tố bị can ra trước tòa án trên cơ sở kết quả điều tra vụ án và chứng minh được người phạm tội.

+ Buộc tội bị cáo và bảo vệ sự buộc tội trước phiên tòa bằng cách công bố bản cáo trạng, tham gia xét hỏi, trình bày lời luận tội và tranh luận trước phiên tòa sơ thẩm (nếu vụ án bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì có mặt để tham gia xét hỏi và trình bày lời kết luận về kháng cáo, kháng nghị trước phiên tòa phúc thẩm).

Chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp:

- Kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân để kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp.

- Kiểm sát hoạt động tư pháp:

+ Ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự.

+ Trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

+ Việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

+ Các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

b. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

- Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam bao gồm:

+ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

+ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.

+ Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

+ Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

+ Viện kiểm sát quân sự.

- Cơ cấu tổ chức các Viện kiểm sát do luật định, tuy nhiên tất cả các Viện kiểm sát đều do Viện trưởng lãnh đạo.

- Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên.

- Viện trưởng các Viện kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Trách nhiệm của công dân đối với việc xây dựng, bảo vệ Toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân.

- Công dân cần có thái độ phê phán, ngăn chặn những hành vi bôi xấu, chống phá, ngăn cản các hoạt động của toà án và viện kiểm sát.