Bài 14: Thực hành: Tìm hiểu vai trò ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; vẽ biểu đồ và nhận xét về ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Nội dung

- Nội dung 1: Viết báo cáo về vai trò ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

- Nội dung 2: Vẽ biểu đồ quy mô và cơ cấu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản nước ta năm 2010 và năm 2021. Nhận xét và giải thích sự thay đổi quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản nước ta năm 2021 so với năm 2010.

BẢNG 14. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2021

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

 NămGiá trị sản xuấtChia ra
  Nông nghiệpLâm nghiệpThủy sản
2010876,0675,422,8177,8
20212125,21502,263,3 559,7

(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011, 2022)

2. Gợi ý thực hiện

- Nội dung 1: Báo cáo vai trò của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đối với phát triển các ngành kinh tế khác, đối với xã hội, đối với việc xây dựng nông thôn mới.

- Nội dung 2:

+ Lựa chọn biểu đồ thích hợp.

+ Nhận xét sự thay đổi quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của nước ta năm 2021 so với năm 2010.

3. Bài thực hành tham khảo

Báo cáo vai trò của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đối với phát triển các ngành kinh tế khác, đối với xã hội, đối với việc xây dựng nông thôn mới

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong nền kinh tế quốc gia. Những ngành này không chỉ góp phần lớn vào GDP của quốc gia mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội và việc xây dựng nông thôn mới.

a. Vai trò đối với phát triển các ngành kinh tế khác

Trước hết, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cung cấp nguyên liệu cơ bản cho nhiều ngành công nghiệp khác.

- Các sản phẩm nông nghiệp như lúa gạo, cà phê, cao su, và các sản phẩm thủy sản như cá, tôm không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu, đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn.

- Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, và nhiều ngành công nghiệp khác phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu từ nông, lâm, ngư nghiệp.

=> Việc phát triển mạnh mẽ các ngành này sẽ tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan phát triển theo, tạo nên chuỗi giá trị bền vững.

b. Vai trò đối với xã hội

Về mặt xã hội, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện đời sống của người dân.

- Ngành nông nghiệp tạo việc làm cho hàng triệu lao động, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, giảm tình trạng di cư lên các đô thị lớn, từ đó giảm áp lực lên hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng ở thành phố.

- Bên cạnh đó, nông nghiệp cũng là nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho đời sống hàng ngày, đảm bảo sức khỏe và ổn định xã hội.

- Sự phát triển của ngành này cũng góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của người dân nông thôn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

c. Vai trò đối với việc xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là một trong những mục tiêu quan trọng của quốc gia, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là trụ cột chính trong quá trình này.

- Sự phát triển của các ngành này giúp cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, như giao thông, điện, nước, và các dịch vụ công cộng khác.

- Ngoài ra, việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp còn giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế và cải thiện môi trường sống.

=> Điều này không chỉ tạo ra một diện mạo mới cho nông thôn mà còn góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

d. Kết luận

Tóm lại, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội và việc xây dựng nông thôn mới. Sự phát triển bền vững của các ngành này không chỉ góp phần vào tăng trưởng kinh tế mà còn cải thiện đời sống xã hội, tạo ra sự ổn định và phồn vinh cho quốc gia. Để đạt được điều này, cần có các chính sách hỗ trợ và định hướng phát triển phù hợp từ chính phủ, sự nỗ lực và sáng tạo từ người dân và doanh nghiệp trong ngành.