Bài 13: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1.Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn 1975 - 1985

- Đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 

+ Năm 1975: Liên Xô và Việt Nam kí các hiệp định tương trợ, Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, xi măng Bỉm Sơn,..

+ Năm 1978: Việt Nam và Liên Xô kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác. 

+ Năm 1978: Việt Nam gia nhập SEV và kí nhiều hiệp ước hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

- Phát triển quan hệ với các nước láng giềng Đông Nam Á, thúc đẩy đối thoại với ASEAN

+ Năm 1977: Việt Nam và Lào kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác. 

+ Năm 1979: Việt Nam giúp nhân dân Cam-pu-chia lật đổ chế độ diệt chủng Khơ-me Đỏ. 

- Năm 1976, tham gia và đóng góp tích cực vào Phong trào Không liên kết. 

- Phát triển quan hệ đối ngoại với các quốc gia và tổ chức quốc tế:

+ Năm 1977: Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. 

+ Năm 1979: Việt Nam tham gia 33 tổ chức và 19 điều ước quốc tế. 

- Bước đầu đàm phán bình thường hoá quan hệ với Mỹ: từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, duy trì quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, không thù địch, nhiều cuộc hội đàm Việt - Mỹ đã diễn ra tại Pa-ri và Hà Nội. 

2. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1986 đến nay

- Phá thế bao vây, cấm vận: 

+ Năm 1991: Bình thường hoá quan hệ ngọai giao với Trung Quốc. 

+ Năm 1995: Bình thường hoá quan hệ ngọai giao với Mỹ.

- Củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào, Cam-pu-chia; tham gia ASEAN, thúc đẩy hoạt động đối ngoại ở Đông Nam Á: 

+ Năm 1995: Việt Nam gia nhập ASEAN. 

+ Năm 1995: tham gia Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA).

+ Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 1998, 2010, 2020, có nhiều đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

- Thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều đối tác: từ 2018 - 2023 Việt Nam lần lượt thiết lập, nâng cấp qan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản. 

- Gia nhập và đóng góp tích cực với các tổ chức, diễn đàn quốc tế:

+ Năm 2007: Việt Nam gia nhập WTO. 

+ Năm 2003: Việt Nam là thành viên của 70 diễn đàn và các cơ chế hợp tác quốc tế, quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới. 

- Hoạt động đối ngoại trong những năm gần đây đẩy mạnh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, hỗ trợ nhân đạo, bảo vệ môi trường...