Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Nội dung lý thuyết

LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC

1. Hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo

Lực đàn hồi xuất hiện ở hai đầu của lò xo và tác dụng vào vật tiếp xúc (hay gắn) với lò xo, làm nó biến dạng.

                                                             

Hướng của mỗi lực đàn hồi ở mỗi đầu của lò xo ngược với hướng của ngoại lực gây biến dạng.

2. Giới hạn đàn hồi của lò xo

Mỗi lò xo hay mỗi vật đàn hồi có một giới hạn đàn hồi nhất định, khi vượt quá giới hạn này thì vật bị biến dạng sẽ không thể trở lại trạng thái ban đầu. 

3. Định luật Húc (Hookes)

Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo:

   \(F_{đh}=k.\left|\Delta l\right|\) 

Trong đó: \(k\) là độ cứng của lò xo (N/m)

                \(\Delta l\) là độ biến dạng của lò xo

Độ cứng của lò xo phụ thuộc vào tiết diện lò xo và chất liệu cấu tạo nên lò xo đó.

\(k=E\dfrac{S}{l}\)

Trong đó: \(E\) là uất I-âng, phụ thuộc vào cấu tạo của lò xo 

                \(S,l\) lần lượt là tiết diện và chiều dài của lò xo

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN