Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

BÀI 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ?

1. Hệ điều hành là gì?

- Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp đặt trong máy tính.

- Hệ điều hành là một phần mềm máy tính: Nó là chương trình được cài đặt đầu tiên trong máy tính

- Tất cả các phần mềm khác chỉ hoạt động được khi máy tính đã có hệ điều hành.

- Máy tính chỉ hoạt động được khi đã dược cài đặt ít nhất 1 hệ điều hành.

- Hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft sản xuất.

2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành

- Hệ điều hành giúp điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.

- Nếu không được điều khiển sẽ dẫn tới hiện tượng tranh chấp tài nguyên của máy tính (CPU, bộ nhớ, chuột,…). Hệ thống sẽ bị hỗn loạn giống như hiện tượng tắc ngẽn xe cộ trên đường phố => Nhờ có hệ điều hành mà hoạt động của toàn bộ hệ thống sẽ trở nên nhịp nhàng.

- Hệ điều hành cung cấp giao diện cho người sử dụng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc

- Hệ điều hành tổ chức và quản lý thông tin trên máy tính

3. Câu hỏi và bài tập

(?1) Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có hệ điều hành thì điều gì sẽ xảy ra?

- Máy tính sẽ không thể hoạt động được vì không một phần mềm nào có thể chạy được.

(?2) Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng?

- Hệ điều hành là phần mềm

(?3) Sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành và một phần mềm ứng dụng?

- Hệ điều hành có thể điều khiển phần cứng

- Hệ điều hành điều khiển được một phần mềm ứng dụng

(?4) Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?

- Hệ điều hành . Thông dụng nhất hiện này là Windows XP

(?5) Liệt kê các tài nguyên của máy tính theo hiểu biết của mình?

- Tài nguyên:  CPU, Bộ nhớ,…

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN