Bài 1 : Vị trí hình dạng và kích thước của Trái đất

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời

- Hệ Mặt trời bao gồm: Mặt trời và 8 hành tinh : sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, Sao Thiên Vương, sao Hải Vương.

- Trái đất ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời.                                                                     

Ý nghĩa : Vị trí thứ ba của trái đất là một trong những điều kiện rất quan trọng để góp phần làm cho Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong Hệ mặt trời.

2. Hình dạng, kích thước của Trái Đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến.

A, Hình dạng, kích thước của Trái Đất

a . Hình dạng                                                                                                                                   

Trái đất có dạng hình cầu.

b.Kích thước 

- Bán kính : 6370km

- Xích đạo : 40076 km

- Diện tích : 510 triệu km2

=> Kích thước rất lớn.

B. Hệ thống kinh, vĩ tuyến

a. Các khái niệm 

- Kinh tuyến : Là những đường nối liền 2 điểm cực Bắc và cực Nam có độ dài bằng nhau

- Vĩ tuyến : Là những đường vuông góc với kinh tuyến có đặc điểm song song với nhau và độ dài nhỏ dần từ xích đạo về cực.

- Kinh tuyến gốc : Là kinh tuyến 0o đi qua đài thiên văn Grinuyt nước Anh.

-Vĩ tuyến gốc: là đường xích đạo, đánh số 0o.

- Kinh tuyến đông: những kinh tuyến nằm bên phải đường kinh tuyến gốc.

- Kinh tuyến Tây: những kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc.

- Vĩ tuyến Bắc : những vĩ tuyến nằm từ Xích Đạo lên cực bắc.

- Vĩ tuyến Nam: những vĩ tuyến nằm từ Xích Đạo xuống cực Nam. 

- Nửa cầu đông: Nửa cầu nằm bên phải vòng kinh tuyến 200T và 600Đ

- Nửa cầu tây: Nửa cầu nằm bên trái vòng kinh tuyến 200T và 600Đ

- Nửa cầu bắc: Nửa bề mặt địa cầu tính từ xích đạo lên cực bắc.

- Nửa cầu nam: Nửa bề mặt địa cầu tính từ xích đạo đến cực nam.

b. Công dụng của các đường kinh tuyến, vĩ tuyến 

Dùng để xác định mọi địa điểm trên bề mặt trái đất.