BÀI 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Khoa học tự nhiên

Hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học gọi là hoạt động nghiên cứu khoa học. Những người hoạt động nghiên cứu khoa học gọi là nhà khoa học.

Lấy mẫu nước nghiên cứu  Làm thí nghiệm

 Môn Khoa học tự nhiên là môn học tìm hiểu về thế giới tự nhiên và những ứng dụng khoa học tự nhiên trong cuộc sống.

Trái đất quay quanh Mặt trời   Sự phát triển của cây
Nam châm hút được vật bằng sắt  Chiếc bút chì cắm trong cốc nước trông như bị gãy 
Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.
@1659862@

2. Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống

Giải thích hiện tượng nguyệt thựcTrồng rau trong nhà kính
Sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất điệnThiết bị sản xuất dược phẩm

Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong:

  • Hoạt động nghiên cứu khoa học.
  • Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
  • Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
  • Chăm sóc sức khỏe con người.
  • Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
@1659918@