Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 760
Điểm GP 28
Điểm SP 601

Người theo dõi (157)

Đang theo dõi (23)

Akai Haruma
Đặng Thu Trang
Nguyễn Gia Hân
Nguyen Thi Mai