Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 139
Điểm GP 18
Điểm SP 300

Người theo dõi (45)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian