Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 836
Điểm GP 50
Điểm SP 604

Người theo dõi (52)

Noway for you
Ai là ai
Quân Bảo

Đang theo dõi (33)

Ngố ngây ngô
Noway for you
Vũ Minh Tuấn
Nguyễn Huy Tú

Dòng thời gian