Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 220
Điểm GP 59
Điểm SP 150

Người theo dõi (34)

jackson
Thúy Trần

Đang theo dõi (4)

Thanh Tramm
Mysterious Person
Ngố ngây ngô
Đức Minh