Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 1
Điểm SP 2

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)