Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 1
Điểm SP 5

Người theo dõi (6)

Bé Army 2k7
Hằng 2005
Trần Anh Thư
Yến Hoàng
kethattinhtrongmua

Đang theo dõi (6)

Bé Army 2k7
Nguyễn Thanh Hà
Mai Trang
Hằng 2005
trần khánh nhi

Dòng thời gian