Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 28
Điểm GP 6
Điểm SP 33

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (0)