Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 59
Điểm GP 16
Điểm SP 42

Người theo dõi (6)

jnfjnejf
lê huân
NgỌc

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian