Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 112
Điểm GP 14
Điểm SP 63

Người theo dõi (20)

Đang theo dõi (15)

Trà Lê
Mikoto
Lucy Erina

Dòng thời gian